Disclaimer & Privacy policy

Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met de inhoud hiervan.

De op deze website getoonde informatie wordt door Dirksen Opleidingen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dirksen Opleidingen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Dirksen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Dirksen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dirksen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Dirksen streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en Dirksen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.  

Verwijzingen naar sites die niet door Dirksen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dirksen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dirksen worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Dirksen Opleidingen of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirksen Opleidingen te Arnhem. 

Privacy policy Dirksen

Dirksen verheugt zich in uw belangstelling voor onze website en onze diensten. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dirksen houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Hieronder is aangegeven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Opzet Dirksen
Dirksen heeft als doel het bevorderen van de employability van (aankomend) beroepsbeoefenaren door het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardige beroepsopleidingen op de gebieden elektronica, informatica en telecommunicatie.

Gegevensverzameling en -gebruik
Dirksen biedt de mogelijkheid om delen van de website anoniem te bekijken en te gebruiken. De gegevens die wij hierover verzamelen, hebben enkel betrekking op het gebruik van onze site. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio's waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina's. Ook worden IP-adressen verzameld, maar deze worden niet gebruikt om individuen te achterhalen.

Voor het gebruik van bepaalde diensten is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij Dirksen. Uw gegevens worden dan in de database van Dirksen opgeslagen. Behalve de gegevens die u zelf bij uw inschrijving opgeeft, wordt automatisch informatie opgenomen over uw internetadres en de door u gebruikte browser (het programma waarmee u internet binnengaat). Een en ander om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik, de website goed te laten werken op de door u gebruikte computer.

Tevens worden informatie en diensten op maat verstrekt. Om deze zo goed mogelijk bij uw behoeften aan te laten sluiten, worden uw interesses en voorkeuren bijgehouden.

Wijzigen en verwijderen gegevens
Cursisten kunnen hun e-mailadres altijd wijzigen. Kies hiervoor de optie 'inloggen' op DirksenPlaza en geef daarna uw inlognaam en wachtwoord op. Na verificatie van het wachtwoord wijzigt u de desbetreffende gegevens.

Gegevensverstrekking aan derden
Dirksen verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is. Als u echter op de website een vraag stelt of beantwoordt, deelneemt aan de bedrijvengids of een bijdrage plaatst, zijn uw persoonlijke gegevens toegankelijk voor andere Dirksen gebruikers. Dit met uitzondering van de situatie dat u een bepaalde dienst anoniem kunt gebruiken en dit ook doet.

Links naar andere websites
Dirksen biedt links aan naar andere websites. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze eventuele partners of derden, die op Dirksen worden genoemd en waarnaar links zijn opgenomen, zich ook aan de privacywetgeving houden. U moet zelf verifiëren op welke wijze zij omgaan met uw privacy.

Cookies
Dirksen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die de browser op uw harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen dat u ons al eerder hebt bezocht. U hoeft dan bepaalde informatie (bijvoorbeeld gebruikersnaam en voorkeurinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dit vergemakkelijkt uw gebruik van Dirksen. Wanneer u dat wilt, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de door u gebruikte browser.

Beveiliging
Dirksen zet zich in om persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier te gebruiken en op te slaan.

Wijzigingen Privacy policy
Veranderingen of uitbreidingen van deze privacy policy worden aangekondigd op de homepage van Dirksen en zijn per datum van de aankondiging van de verandering of uitbreiding van kracht.

Vragen
Voor al uw vragen over deze privacy policy of de website kunt u per e-mail contact opnemen met Dirksen via [email protected] .

1 september 2012.